Wyścigi bolidów Lego Spike

Wyścigi bolidów Lego Spike

Krótko i na temat. Budujemy bolid. Testujemy program do jazdy bolidu po torze (starszaki będą mogły samodzielnie stworzyć taki program). A na koniec rozgrywamy wyścigi między uczestnikami!

Czas trwania: 1,5 godz.

Wielkość grupy: max. 17 os. (w tym opiekun)

Minimalny wiek uczestnika warsztatów: 9 lat. Dzieci, które nie ukończyły 13-ego roku życia przebywają na warsztatach pod opieką osoby dorosłej. Opiekun, który bierze czynny udział w zajęciach zobowiązany jest do zakupu biletu.

Cena: 25 zł / os.

Masz pytania? Napisz do nas: kupbilet@pcn.org.pl

 

 

 

 

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.