Bilety i cennik

BILETY I CENY

Cennik:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 12/2023 z dnia 21.03.2023 r. 
 

STREFA EKSPOZYCJI WEWNĘTRZNEJ

Rodzaj biletu

Cena

Dla kogo?

Bilet normalny

35 zł/os.

 

Bilet ulgowy

25 zł/os.

Bilety ulgowe przysługują:

 • dzieciom i młodzieży szkolnej (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej)
   
 • studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia (po okazaniu legitymacji studenckiej lub doktoranckiej)
   
 • emerytom i rencistom (po okazaniu legitymacji ze zdjęciem lub w przypadku legitymacji bez zdjęcia legitymacji i dokumentu tożsamości)
   
 • seniorom powyżej 65. roku życia (po okazaniu dokumentu ze zdjęciem)
   
 • osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej)

 

Bilet rodzinny

90zł/4 os.

 

Bilet dla 2 dorosłych + 2 dzieci + 22,50 zł – bilet dla każdej kolejnej
osoby w ramach biletu rodzinnego.

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

20 zł/os.

 

Bilet grupowy

25 zł/os.

Bilet grupowy przysługuje każdej osobie w co najmniej 10-osobowej grupie

Bilet grupowy szkolny

20 zł/os.

Bilet przysługuje każdej osobie w co najmniej 10-osobowej grupie – dotyczy grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolaków

Wejściówka bezpłatna

 

 • opiekun grupy zorganizowanej przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej: na każde 10 osób – 1 opiekun wejście bezpłatne
   
 • opiekun (asystent) osoby z niepełnosprawnością
   
 • dzieci do lat 3

PRACOWNIE

Zajęcia w pracowniach

25 zł/os.

Bilet upoważnia do wstępu tylko i wyłącznie na zajęcia w pracowniach. Obowiązuje minimalny wiek uczestnika. Szczegóły w zakładce: oferta/pracownie

                    ATRAKCJE DODATKOWE

Symulator lotu

15 zł/os./15 min.

Bilet ważny tylko i wyłącznie z biletem na Strefę Ekspozycji
Wewnętrznej. Oferta dostępna w wybrane dni – informacja w kasie.

Samolot AN-2

(ekspozycja zewnętrzna)

5 zł/os.

Zwiedzanie samolotu AN-2 z przewodnikiem. Oferta dostępna w
wybrane dni – informacja w kasie.

 

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.