Wystawa mobilna

O Wystawie Mobilnej Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”

Co można zobaczyć?

Wystawa Mobilna PCN to zbiór piętnastu eksponatów, pokazujących esencję tego, co można będzie zobaczyć, dotknąć i wypróbować w naszej siedzibie. 

Czego można dotknąć?

Większość eksponatów jest interaktywna i zachęca do samodzielnego eksperymentowania. Dzięki temu eksponaty wzbudzają ciekawość i zachęcają do zadawania pytań: Jak to jest zrobione? Jak to działa? 

Co można poznać i zrozumieć?

Eksponaty nawiązują do tego co można doświadczyć w PCN w myśl haseł:

  • „Świat Wokół Nas”, czyli to, co naturalne, przyroda, prawa rządzące światem, zjawiska fizyczne, chemiczne, budowa materii ożywionej i nieożywionej, systemy ekologiczne. Poprzez zabawę z eksponatami takimi jak: „Cykl życia drzewa”, „Jakie to drewno”, „Tlen” można poznać ciekawostki związane z drzewami i drewnem, a także tlenem.
  • „Nasza Cywilizacja”, czyli to, co my ludzie wytworzyliśmy korzystając z naszych umiejętności i pozyskanej wiedzy, artefakty, technika i technologia, matematyka, kultura itp. Przy pomocy eksponatów można stworzyć film animowany, poznać działanie kiwonu. 
  • „My, Ludzie”, czyli funkcjonowanie organizmu człowieka, zmysły, anatomia i fizjologia, procesy poznawcze, rozum – logiczne myślenie itd. Przy pomocy eksponatów  takich jak „Siła ludzkich mięśni”, „Kto dalej” można wypróbować siłę swoich mięśni, czy porównać swój skok, do skoków różnych zwierząt. 

Wymagania techniczne

Atrakcja jest bezpłatna, jednak koniecznie jest spełnienie wymagań technicznych zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie dostępnym pod linkiem: Wymagania techniczne Wystawy Mobilnej PCN. Brak spełnienia warunków będzie skutkował odrzuceniem zgłoszenia.

W razie pytań prosimy o kontakt:

z opiekunem ds. obsługi wydarzeń
Katarzyna Janda-Boczar
e-mail: katarzyna.janda-boczar@pcn.org.pl
tel.: +48 17 772 09 44

z opiekunem ds. współpracy ze szkołami
Magdalena Tobiasz-Dawidowicz
e-mail: magdalena.tobiaszdawidowicz@pcn.org.pl
tel.: +48 17 772 09 73

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.