Wystawa mobilna

Wystawa Mobilna Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”

Co można zobaczyć?

Wystawa Mobilna PCN to zbiór piętnastu eksponatów, pokazujących esencję tego, co można będzie zobaczyć, dotknąć i wypróbować w naszej siedzibie. 

Czego można dotknąć?

Większość eksponatów jest interaktywna i zachęca do samodzielnego eksperymentowania. Dzięki temu eksponaty wzbudzają ciekawość i zachęcają do zadawania pytań: Jak to jest zrobione? Jak to działa? 

Eksponaty nawiązują do tego co można doświadczyć w PCN w myśl haseł:

  • „Świat Wokół Nas”, czyli to, co naturalne, przyroda, prawa rządzące światem, zjawiska fizyczne, chemiczne, budowa materii ożywionej i nieożywionej, systemy ekologiczne. Poprzez zabawę z eksponatami takimi jak: „Cykl życia drzewa”, „Jakie to drewno”, „Tlen” można poznać ciekawostki związane z drzewami i drewnem, a także tlenem.
  • „Nasza Cywilizacja”, czyli to, co my ludzie wytworzyliśmy korzystając z naszych umiejętności i pozyskanej wiedzy, artefakty, technika i technologia, matematyka, kultura itp. Przy pomocy eksponatów można stworzyć film animowany, poznać działanie kiwonu. 
  • „My, Ludzie”, czyli funkcjonowanie organizmu człowieka, zmysły, anatomia i fizjologia, procesy poznawcze, rozum – logiczne myślenie itd. Przy pomocy eksponatów  takich jak „Siła ludzkich mięśni”, „Kto dalej” można wypróbować siłę swoich mięśni, czy porównać swój skok, do skoków różnych zwierząt. 

 

Zobacz jak wygląda wystawa mobilna w plenerze i w szkole

Jak zaprosić wystawę mobilną do szkoły lub na imprezę?

Jeśli reprezentujesz szkołę, uczelnię, placówkę kultury lub edukacji, gminę albo prowadzisz stowarzyszenie czy fundację, możesz zaprosić nas do siebie, gdzie doświadczeni animatorzy poprowadzą zajęcia i prezentacje z wykorzystaniem naszych mobilnych eksponatów.

W tym celu najlepiej napisz na adres mobilna@pcn.org.pl z opisem gdzie i kiedy chcesz nas zaprosić, ile osób może wziąć w wydarzeniu, czy wydarzenie, które organizujesz jest bezpłatne dla jego uczestników.

Przyjazd naszej wystawy mobilnej jest bezpłatny, jednak konieczne jest spełnienie wymagań technicznych zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie dostępnym pod linkiem: Wymagania techniczne Wystawy Mobilnej PCN. Brak zapewnienia spełnienia warunków może skutkować odrzuceniem zgłoszenia.

Regulaminy, do których odwołujemy się w wymaganiach technicznych znajdują się do pobrania tutaj.

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.