Najbliższe warsztaty

Uwaga

  • Zajęcia warsztatowe prowadzone są wyłącznie w języku polskim.
  • W zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 9. rok życia. Dzieci poniżej 13 lat muszą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.
  • Na zajęcia laboratoryjne należy przybyć najpóźniej na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem. Spóźnienie będzie oznaczało brak możliwości skorzystania z zajęć i zwrotu kosztów za bilet.

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.