Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Offer

News

Delegation from Saarland at the Podkarpackie Science Centre Łukasiewicz Who visited us?

Delegation from Saarland at the Podkarpackie Science Centre Łukasiewicz

07.11.2023 r.

Read more
Guests from Ukraine at the Podkarpackie Science Centre Łukasiewicz Who visited us?

Guests from Ukraine at the Podkarpackie Science Centre Łukasiewicz

27.10.2023 r.

Read more
Podkarpackie Science Centre "Łukasiewicz" with another award! Award for PCN

Podkarpackie Science Centre "Łukasiewicz" with another award!

23.10.2023 r.

Read more
Young Explorers Explore the World of Science at PCN Exposition and workshops

Young Explorers Explore the World of Science at PCN

19.10.2023 r.

Read more
Offer of exhibitions and workshops 16.08 - 20.08.2023 What's in store for you this week?

Offer of exhibitions and workshops 16.08 - 20.08.2023

16.08.2023 r.

Read more
Go with the current or against the current Physics

Go with the current or against the current

10.08.2023 r.

Read more

Plan Your visit

EN Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Cookies policy.