Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Offer

News

Saturday full of experiences - Science Picnik EXPLORATION 20.05.2023

Saturday full of experiences - Science Picnik EXPLORATION

20.05.2023 r.

Read more
"Laser Art" workshops FabLab

"Laser Art" workshops

07.05.2023 r.

Read more
Studio offer - early May Workshop at May

Studio offer - early May

02.05.2023 r.

Read more
Next series of April workshops New workshop week

Next series of April workshops

24.04.2023 r.

Read more
We recommend our April workshops Workshop at PCN

We recommend our April workshops

18.04.2023 r.

Read more
We are on tour - 2nd Mobile Exhibition Tour! Mobile exhibition

We are on tour - 2nd Mobile Exhibition Tour!

17.04.2023 r.

Read more

EN Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Cookies policy.