Ignacy Łukasiewicz - patron PCN

Ignacy Łukasiewicz – patron Podkarpackiego Centrum Nauki 

Ignacy Łukasiewicz to pochodzący z Podkarpacia dobroczyńca i wizjoner, który inspiruje do podejmowania twórczych wyzwań, odkrywania potencjału naukowego i rozwijania własnej kreatywności. Ten godny naśladowania naukowiec stał się patronem Podkarpackiego Centrum Nauki będącego miejscem doświadczeń oraz rozbudzania pasji do odkrywania zjawisk i procesów rządzących wszechświatem. 

Ignacy Łukasiewicz to postać wielkiego formatu – nie tylko wybitny naukowiec, ale również oddany społeczeństwu i rodzinie - polski patriota. Urodził się w 1822 r. w Zadusznikach k. Tarnowa. Na Podkarpaciu przeżył większość swojego życia. Ten twórca światowego przemysłu naftowego znany był również z aktywności lokalnej i zaangażowania w działalność niepodległościową. Jako młody człowiek, przy okazji gorliwy chrześcijanin, nie był odcięty od problemów swojej Ojczyzny. Za działalność konspiracyjną siedział w więzieniu blisko dwa lata. Po zakończeniu działalności spiskowej oddał się bez reszty pracy naukowo-badawczej. Legenda głosi, że po nauki u eksperta Łukasiewicza przyjechał z Ameryki nawet młody John Rockeffeler.

Patron PCN był człowiekiem, który myślał zawsze o dobru ogółu. Szanował lokalną społeczność tworząc specjalne ubezpieczenia społeczne oraz fundusze emerytalne. Prowadził szeroką działalność dobroczynną i charytatywną. Budował drogi, szkoły, kościoły, szpitale – tworząc przy tym nowe miejsca pracy. Łączył zyski z postępu technologicznego z wrażliwością dla godności i wysiłku ludzi, którzy go otaczali. Wspierał finansowo remonty budynków publicznych, opłacał kadrę nauczycielską, stawiał na rozwój edukacji na Podkarpaciu. Przy okazji tych wszystkich aktywności eksperymentował z destylacją nafty. Ten początkowo skromny aptekarz stał się niespodziewanie wynalazcą nowego typu lampy, która spalała naftę. 

W marcu 1853 r. szybko zastosował ją do oświetlenia apteki „Pod złotą gwiazdą” we Lwowie. Chwilę później, bo w 1854 r. otworzył pierwszą na świecie kopalnię ropy w Bóbrce niedaleko Krosna, a w Ulaszowicach koło Jasła – swoją pierwszą destylarnię. Obie miejscowości znajdują się na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego. To dzięki temu Polakowi ropa po raz pierwszy została uznana na świecie za wartościowy surowiec energetyczny. Oprócz nafty, Łukasiewicz wytwarzał z ropy także smary i oleje do maszyn, asfalt oraz gudrinę (rodzaj parafiny). Były to osiągnięcia pionierskie w skali światowej, nagrodzone medalem i dyplomem uznania za zasługi dla przemysłu naftowego na Wystawie Powszechnej w Wiedniu w 1873 r.

Zmarł nagle w pełni sił twórczych 7 stycznia 1882 r. w Chorkówce koło Krosna, na zapalenie płuc. Jego grób znajduje się w  na cmentarzu w pobliskim Zręcinie. We wspomnianej wcześniej Bóbrce k. Krosna znajduje się Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza – w tej pierwszej na  świecie i nadal funkcjonującej kopalni ropy naftowej można poznać szczegóły technik wierceń naftowych, historię budowy lamp naftowych, dowiedzieć się więcej o przetwórstwie ropy oraz życiu Ignacego Łukasiewicza.

Na wzór legendy Ignacego Łukasiewicza Podkarpacie Centrum Nauki pragnie pobudzać w kolejnych pokoleniach zainteresowanie naukami ścisłymi. Celem PCN jest również promowanie Podkarpacia, w szczególności jego dziedzictwa naukowego, kulturowego, przyrodniczego. Zespół PCN dąży do tego, aby stać się wysokiej klasy interdyscyplinarną instytucją inspirującą międzynarodowe społeczeństwo do osobistego rozwoju i do tworzenia dobrej przyszłości opartej na zaangażowaniu w poznawanie świata, podejmowaniu nieustających prób jego rozumienia, rozwoju postaw odpowiedzialnych społecznie za środowisko naturalne i zmiany zachodzące wokół nas.

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.