Kup bilet

Zanim kupisz bilet – przeczytaj:

 1. Bilet można zakupić internetowo tylko i wyłącznie maksymalnie na 30 dni przed planowaną datą wizyty. Czas dokonania płatności od rozpoczęcia transakcji to 30 minut.
 2. Zakup biletu drogą internetową możliwy jest najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanej wizyty. Nie ma możliwości zakupu biletu drogą internetową w dniu wizyty. W dniu wizyty bilety można nabyć w kasie (pod warunkiem ich dostępności).
 3. Zakupiony bilet jest biletem wejściowo/wyjściowym. Bilet należy zachować do momentu opuszczenia Strefy Ekspozycji Wewnętrznej.
 4. Bilet jest jednorazowy – po wyjściu ze Strefy Ekspozycji Wewnętrznej nie ma możliwości ponownego wejścia na ten sam bilet.
 5. Dzieci do 13-ego roku życia w Podkarpackim Centrum Nauki przebywają pod opieką rodzica/opiekuna.
 6. Wejściówkę bezpłatną dla dzieci poniżej 3-ego roku życia należy odebrać w kasie PCN.
 7. Osobie z niepełnosprawnością przysługuje bilet ulgowy. Podczas zakupu biletu system wygeneruje wejściówkę bezpłatną dla asystenta osoby z niepełnosprawnością.
 8. Bilet wstępu do Strefy Ekspozycji Wewnętrznej nie jest biletem wstępu do Pracowni. Bilet do Pracowni nie jest biletem wstępu do Strefy Eskpozycji Wewnętrznej.
 9. Przed zakupem biletów na Pracownie KONIECZNIE sprawdź harmonogramy zajęć w zakładce https://pcn.org.pl/oferta/pracownie/, ponieważ w zależności od tematyki obowiązują ograniczenia co do wieku oraz liczby uczestników.
 10. Prosimy o przemyślany wybór terminu zakupu biletu. Po dokonaniu transakcji nie ma już możliwości zmiany terminu, ani zwrotów.
 11. Zwiedzanie Podkarpackiego Centrum Nauki odbywa się bez przewodnika.

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

KUP BILET

Cennik

Cennik jest dostępny w zakładce: Bilety i ceny

Regulaminy

Obowiązujące regulaminy są dostępne w zakładce: Regulaminy

 

Masz pytania? Napisz do nas: kupbilet@pcn.org.pl

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.