Kontakt

PODKARPACKIE CENTRUM NAUKI "Łukasiewicz"

Adres: Jasionka 952A, 36-002 Jasionka, Województwo Podkarpackie, Polska

Adres korespondencyjny: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów

NIP: 813-02-68-047

Informacja biletowa - tel. 17 772 09 09 (w godz. otwarcia ekspozycji), e-mail: kupbilet@pcn.org.pl
Sekretariat - tel. 17 772 09 10, e-mail: pcn@pcn.org.pl 
Biuro Projektu (wyłącznie w sprawach projektowych) - tel. 17 853 52 57 w. 33
Serwis internetowy PCNwww.pcn.org.pl

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.