Idź w stronę światła

Idź w stronę światła

Grupa docelowa: Osoby początkujące, które pierwsze kroki z Arduino mają już za sobą

Cel: Zapoznanie uczestników z różnego rodzaju czujnikami i elementami elektronicznymi, które do prawidłowej pracy wykorzystują promienie świetlne. Pokazanie zastosowania i sposobów użycia w prostych układach elektronicznych.

Zakres merytoryczny:

  • Diody świecące w jednym kolorze
  • Diody wielokolorowe
  • Czujnik światła
  • Czujnik odbiciowy
  • Badanie natężenia światła
  • Komunikacja maszyna-człowiek z wykorzystaniem LED
  • Obsługa wyświetlaczy
  • Ćwiczenia praktyczne utrwalające zdobyte umiejętności

Wymagania: Znajomość podstawowych zasad pracy z Arduino znacznie ułatwi pracę.

Czas trwania: 1.5 godz.

Wielkość grupy: max. 14 os. (w tym opiekun)

Minimalny wiek uczestnika warsztatów: 13 lat

Cena: 25 zł / os.

Masz pytania? Napisz do nas: kupbilet@pcn.org.pl

 

 

 

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.