Budowanie budek lęgowych

Budowanie budek lęgowych

Witamy wiosnę budując budki lęgowe dla naszych skrzydlatych przyjaciół. Na warsztatach dowiecie się jak prawidłowo zbudować budkę według wytycznych Polskiego Związku Ornitologicznego oraz powinna być prawidłowo zlokalizowana i zamocowana. Budki będziecie tworzyć z materiałów drewnopochodnych w naszej pracowni FabLab. Zapewniamy materiały i narzędzia do pracy. Każdy uczestnik zajęć będzie mógł zabrać swoją budkę do domu.

Czas trwania: 1.5 godz.

Wielkość grupy: max 16 os. (w tym opiekun)

Minimalny wiek uczestnika warsztatów: 7 lat. Dzieci, które nie ukończyły 13-ego roku życia przebywają na warsztatach pod opieką osoby dorosłej. Opiekun biorący czynny udział w warsztatach zobowiązany jest do zakupu biletu.

Cena: 25 zł / os.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie Fablabu napisz do nas mail: fablab@pcn.org.pl lub zadzwoń do opiekuna tel. +48 501 04 77 04

 

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.