Gry w duchu pedagogiki Marii Montessori

Gry w duchu pedagogiki Marii Montessori

Za przykładem włoskiej lekarki Marii Montessori uwolnimy w uczestnikach dziecięcą twórczość. Podczas warsztatów Fablab PCN wykonamy gry ukierunkowane na rozwój zmysłów, a następnie je przetestujemy. Będziemy korzystać głównie z naturalnych materiałów, a prace manualne urozmaicone będą technologiami cyfrowymi.

Czas trwania: 1.5 godz.
Grupy: max 16 osób
Minimalny wiek uczestnika warsztatów: 9 lat. Dzieci, które nie ukończyły 13-ego roku życia przebywają na warsztatach pod opieką osoby dorosłej. Opiekun biorący czynny udział w zajęciach zobowiązany jest do zakupu biletu.
Cena: 25 zł /os.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie Fablabu napisz do nas mail: fablab@pcn.org.pl lub zadzwoń do opiekuna tel. +48 501 04 77 04

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.