Gambit królowej - tworzymy akcesoria do szachów

Gambit królowej - tworzymy akcesoria do szachów

Podczas warsztatów narysujemy i wykonamy piony do szachów ze sklejki, plexi itp. Uczestnicy otrzymają na pamiątkę po jednej własnoręcznie wykonanej figurze.

Czas trwania: 1.5 godz.

Wielkość grupy: max 16 os. (w tym opiekun)

Minimalny wiek uczestnika warsztatów: 9 lat. Dzieci, które nie ukończyły 13-ego roku życia przebywają na warsztatach pod opieką osoby dorosłej. Opiekun biorący czynny udział w zajęciach zobowiązany jest do zakupu biletu. 

Cena: 25 zł /os.

Masz pytania? Napisz do nas: kupbilet@pcn.org.pl

Harmonogram warsztatów:

 

 

 

 

 

 

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.