PROTEINOWA MOC

Białko – materialna podstawa życia. Jedne z najbardziej skomplikowanych związków chemicznych. Liczba różnych rodzajów białek i ich izomerów jest niewyobrażalnie wielka. Pomimo swej prawie nieskończonej różnorodności w szczegółach budowy, liczne niejednokrotnie bardzo niepodobne do siebie białka, dają podobne reakcje.

Tym razem w pracowni chemii PCN Łukasiewicz to właśnie proteiny poznacie od podszewki. Przeprowadzimy szereg barwnych i ciekawych doświadczeń. Przeanalizujemy potencjalne źródła białka, wykonamy reakcje charakterystyczne dla tych związków, a także sprawdzimy jak działają enzymy i co wpływa na wydajność procesów z ich udziałem.

Czas trwania: 1.5 godz.

Wielkość grupy: max 16 os. (w tym opiekun)

Minimalny wiek uczestnika warsztatów: 9 lat. Dzieci, które nie ukończyły 13-ego roku życia przebywają na warsztatach pod opieką osoby dorosłej. Opiekun biorący czynny udział w zajęciach zobowiązany jest do zakupu biletu.

Cena: 25 zł / os.

Masz pytania? Napisz do nas: kupbilet@pcn.org.pl

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.