Aktualności

Podpisanie porozumienia z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z Krakowa

28.11.2023 r.

Mamy zaszczyt ogłosić, że 27 listopada 2023 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z Krakowa!

 

Porozumienie podpisali p.o. Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - Pan Damian Drąg i Pan prof. dr hab. Tadeusz Lesiak – Dyrektor IFJ PAN.

 
IIFJ PAN z Krakowa to wiodący ośrodek naukowy w Polsce i jeden z największych instytutów Polskiej Akademii Nauk: prowadzi badania podstawowe i stosowane w dziedzinie fizyki. IFJ PAN dzieli się wiedzą organizując międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe oraz jest zaangażowany w akcje popularyzatorskie. Podpisanie porozumienia to przypieczętowanie współpracy, którą PCN zainicjowało już podczas wydarzenia SPiN Day 2023 – odbyło się ono 10 listopada 2023. Gościem specjalnym naszych kuluarowych rozmów z ekspertami o nauce, które krótko określamy "Sofą naukową", był autorytet naukowy - prof. dr hab. Krzysztof Kozak z Instytutu Fizyki Jądrowej Państwowej Akademii Nauk.
 
Celem porozumienia jest wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie merytoryczne, a także wykorzystanie dorobku i potencjału w zakresie z dziedzin fizyki ze szczególnym uwzględnieniem fizyki cząstek, techniki ze szczególnym uwzględnieniem elektroniki oraz dziedzin pokrewnych. Porozumienie dotyczy wzajemnego wsparcia przy tworzeniu i prowadzeniu wydarzeń w zakresie popularyzacji nauki, prezentowania i propagowania osiągnięć, współpracy w ramach wzajemnej promocji, organizacji spotkań, szkoleń i innych wydarzeń oraz przygotowania i realizacji wspólnych projektów upowszechniających naukę z uwzględnieniem działalności Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz.
 
Koordynatorem podpisania porozumienia był Zespół Rozwoju i Współpracy PCN

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.