PRIESKUM SPOKOJNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV

Vykonávame prieskum spokojnosti návštevníkov Podkarpatského vedeckého centra "Łukasiewicz". Radi by sme poznali vaše dojmy, očakávania a preferencie.

S ohľadom na kvalitu našej ponuky a služieb vás vyzývame, aby ste vyplnili nasledujúci on-line prieskum: 
Podkarpatské centrum vedy "Łukasiewicz" vám ponúka možnosť vyplniť dotazník spokojnosti návštevníkov.
Prieskum slúži na podrobné zhodnotenie našej činnosti vo viacerých oblastiach.

Zároveň by sme vás chceli informovať, že účasť v prieskume je dobrovoľná a anonymná.

Svoj názor môžete poslať aj na našu adresu: pcn@pcn.org.pl.

Budeme vám vďační za váš čas a akékoľvek pripomienky, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše centrum.

Projekt "Zriadenie Podkarpatského centra vedy" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu Podkarpatského vojvodstva 2014 - 2020, opatrenie: 6.4. Vzdelávacia infraštruktúra. Príjemcom projektu je Vojvodský dom kultúry v Rzeszowe.

SK Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Cookies policy.