Media

Médiá

Tlačovú kanceláriu vedie tím pre rozvoj a spoluprácu.

Kontakt: 

Ilona Dusza Rzeszowska

Vedúca tímu pre rozvoj a spoluprácu
Podkarpatské vedecké centrum "Łukasiewicz"
e-mail: ilona.duszarzeszowska@pcn.org.pl

Projekt "Zriadenie Podkarpatského centra vedy" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu Podkarpatského vojvodstva 2014 - 2020, opatrenie: 6.4. Vzdelávacia infraštruktúra. Príjemcom projektu je Vojvodský dom kultúry v Rzeszowe.

SK Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Cookies policy.