Kontakt

PODKARPACKIE SCIENCE CENTRE ŁUKASIEWICZ

Adresa: Jasionka 952A, 36-002 Jasionka

Poštová adresa: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów

Sekretariát - tel. 17 772 09 10, e-mail: pcn@pcn.org.pl 
Informácie o vstupenkách - tel. 17 772 09 09 (počas otváracích hodín výstavy), e-mail: kupbilet@pcn.org.pl
Projektová kancelária (len pre projektové záležitosti) - tel. 17 853 52 57 w. 60

www.pcn.org.pl

Projekt "Zriadenie Podkarpatského centra vedy" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu Podkarpatského vojvodstva 2014 - 2020, opatrenie: 6.4. Vzdelávacia infraštruktúra. Príjemcom projektu je Vojvodský dom kultúry v Rzeszowe.

SK Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Cookies policy.