Budujemy hotel dla zapylaczy

Budujemy hotel dla zapylaczy

Hotele służą za schronienie sporej rzeszy różnorodnych owadów oraz dają im możliwość budowy gniazd, szczególnie podczas zimy. Do budowy hotelu powinny zostać użyte naturalne materiały, takie jak drewno, szyszki, trzcina, cegły, glina, suche liście, słoma.

Powód jest globalny – owady, które stanowią około 75% wszystkich opisanych gatunków zwierząt, masowo wymierają. Wpływ na to ma oczywiście działalność człowieka, szczególnie przemysł, urbanizacja, środki ochrony roślin. Wymieranie owadów rzutuje na cały ekosystem, jest więc naszym obowiązkiem próba jakiejkolwiek, nawet na skalę mikro i własnego ogrodu, pomocy tych pożytecznym i często niezbędnym do zapylania stworzeniom.

Podczas warsztatów zbudujemy z naturalnych materiałów niewielkie schronienia dla naszych zapylających przyjaciół. Pokażemy Wam jak w prosty sposób i wykorzystując materiały, które znajdziecie wokół siebie stworzyć wypasiony hotel.

Czas trwania: 1,5 godz.

Wielkość grupy: max 16 os. (w tym opiekun)

Minimalny wiek uczestnika warsztatów: 9 lat. Dzieci, które nie ukończyły 13-ego roku życia przebywają na warsztatach pod opieką osoby dorosłej. Opiekun zobowiązany jest do zakupu biletu. Zachęcamy tym samym do wspólnego eksperymentowania.

Cena: 25 zł / os. - płatnośc gotówką w kasie PCN przed warsztatami

Harmonogram:

Masz pytania? Napisz do nas: kupbilet@pcn.org.pl

Harmongram zajęć:

Ze względu na specyfikę zajęć poszczególne tury warsztatów zostały dostosowane pod kątem uczestników konkretnych grup wiekowych w następujący sposób:

  1. tura w godz. 9:00 - 10:30 dla uczniów 3, 4 i 5 klas szkół podstawowych
  2. tura w godz. 11:00 - 12:30 dla uczniów 6, 7 i 8 klas szkół podstawowych
  3. tura w godz. 13:00 - 14:30 dla uczniów szkół średnich 

Pozostałe tury warsztatów zostały przewidziane dla uczestników indywidualnych lub grup poza szkolnych.

Masz pytania? Napisz do nas: kupbilet@pcn.org.pl

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.