Wiosna w skali mikro

Wiosna w skali mikro

Czy zastanawiałeś się w jaki sposób przyroda budzi się życia? I co z tym wspólnego ma Myszka Miki? ? Na warsztatach w pracowni biologii i ekologii postaramy się odnaleźć odpowiedź na te pytania. Każdy uczestnik warsztatów będzie miał możliwość samodzielnie przygotować preparaty mikroskopowe z różnych materiałów roślinnych oraz obejrzeć mikroświat kropli wody. Zachęcamy do przyniesienia własnej próbki wody pochodzącej ze stawu, jeziorka lub rzeki. 

Uwaga! W trakcie zajęć wykorzystywany jest materiał alergiczny w postaci pyłku roślin

Czas trwania: 1,5 godz.

Wielkość grupy: max 16 os. (w tym opiekun)

Minimalny wiek uczestnika warsztatów: 9 lat. Dzieci, które nie ukończyły 13-ego roku życia przebywają na warsztatach pod opieką osoby dorosłej. Opiekun zobowiązany jest do zakupu biletu. Zachęcamy tym samym do wspólnego eksperymentowania.

Cena: 25 zł / os. 

Harmonogram zajęć:

19 czerwca 2023 r.
(poniedziałek)
20 czerwca 2023 r.
(wtorek)
21 czerwca 2023 r.
(środa)
22 czerwca 2023 r.
(czwartek)
23 czerwca 2023 r.
(piątek)
24 czerwca 2023 r.
(sobota)
25 czerwca 2023 r.
(niedziela)
nieczynne
9:15 - 10:45 9:15 - 10:45 9:15 - 10:45 9:15 - 10:45
 
 
11:30 - 13:00 11:30 - 13:00 11:30 - 13:00 11:30 - 13:00
14:00 - 15:30 14:00 - 15:30 14:00 - 15:30 14:00 - 15:30 14:00 - 15:30 14:00 - 15:30
 
 
 
16:15 - 17:45 16:15 - 17:45 16:15 - 17:45
18:30 - 20:00 18:30 - 20:00 18:30 - 20:00

Ze względu na specyfikę zajęć poszczególne tury warsztatów zostały dostosowane pod kątem uczestników konkretnych grup wiekowych w następujący sposób:

  1. tura w godz. 9:15 - 10:45 dla uczniów 3, 4 i 5 klas szkół podstawowych
  2. tura w godz. 11:15 - 12:45 dla uczniów 6, 7 i 8 klas szkół podstawowych
  3. tura w godz. 13:15 - 14:45 dla uczniów szkół średnich 

Pozostałe tury warsztatów zostały przewidziane dla uczestników indywidualnych lub grup poza szkolnych.

Masz pytania? Napisz do nas: kupbilet@pcn.org.pl

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.