Aktualności

"Podróże z klasą" do PCN

05.06.2024 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nowy program z budżetem 60 mln zł w 2024 roku na krajowe wycieczki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 19 czerwca 2024 r.

W ramach programu „Podróże z klasą” dofinansowaniu w 100% podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni. Kwota dofinansowania zależy od czasu trwania wycieczki.

W programie wycieczki muszą znaleźć się elementy edukacyjne związane z kulturą: wizyty w muzeach, skansenach, centrach nauki czy teatrach. Z dotacji można sfinansować przejazd, bilety wstępu, wyżywienie, ubezpiecznie, zakwaterowanie. 

Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

19 czerwca br. rusza nabór wniosków. Program realizowany do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku.

Formularz elektroniczny składa organ prowadzący.

Podstawowe informacje dot. przedsięwzięcia (w linku)

Zapraszamy na wycieczkę do Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz!

Zapoznaj się z Naszą ofertą i przyjedź do Jasionki (link)

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.