Aktualności

1. Tournée Naukowej Wystawy Mobilnej

23.03.2023 r.

Trwa 1. Tournée Naukowej Wystawy Mobilnej

Młodzi odkrywcy ze szkół w Wojtkowej, Orłach, Będziemyślu, w Nowosielcach oraz w Woli Zgłobieńskiej mogli nieodpłatnie cieszyć się samodzielnym doświadczaniem i eksperymentowaniem przy pomocy eksponatów wystawy mobilnej PCN. Animatorzy obserwowali jak nauka budzi ciekawość, zachwyca i wciąga. Dojeżdżamy nawet do bardzo odległych zakątków województwa podkarpackiego, do małych wiejskich szkół jak i do dużych szkolnych zespołów. Wszędzie spotykamy się z serdecznym przyjęciem i z dużym zainteresowaniem uczniów.

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.